Witamy...

Fiesta Sp. z o.o. to Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, która prowadzi działalność na podstawie decyzji Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-P-345/06 potwierdzającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez ustawę - Prawo o Ruchu Drogowym (teks jednolity Dz.U. 108 z 2005r, poz. 908, z późn. zm.) Stacja działa od 2003r i mieści się w nowo wybudowanym nowoczesnym budynku z dwoma przelotowymi stanowiskami kontrolnymi, co sprawia, że przeglądy wykonujemy szybko i sprawnie. Korzystamy z najnowocześniejszych urządzeń diagnostycznych firmy "Cartec", które posiadają certyfikaty wydane przez Instytut Transportu Samochodowego.

Fiesta Sp. z o.o.

Fiesta Sp. z o.o.
ul. Ksawerowska 7
95-200 Pabianice
telefon: (042) 227 54 30
faks: (042) 227 15 14
e-mail: fiesta@fiesta.pabianice.pl

więcej


Zapraszamy...

Usługi wykonują wykwalifikowani diagności z dużą znajomością diagnostyki i mechaniki pojazdowej, którzy zawsze służą fachową poradą. Obecnie zatrudniamy 4 diagnostów i 2 pomocników diagnosty. Należymy do Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, co wiąże się z uczestnictwem we wszystkich szkoleniach związanych z aktualizacją przepisów obowiązujących na stacjach i ciągłego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników.
Dla naszych stałych klientów wprowadziliśmy możliwość sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz korzystanie z porad naszych diagnostów zupełnie za darmo!

Fiesta Sp. z o.o.Fiesta Sp. z o.o.